Aktualności

O nas

Z inicjatywy dziewięciu rolników - producentów mleka krowiego powstała grupa producentów mleka. Dnia 24 lutego 2015 roku członkowie na zebraniu założycielskim podjęli uchwałę, że grupa będzie działać na zasadach prawa spółdzielczego. Dnia 26 czerwca 2015 roku spółdzielnia została wpisana do KRS pod nazwą Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie. We wrześniu 2015 roku została wpisana do rejestru Producentów Rolnych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2016 roku do Łódzkiej Spółdzielni Grupy Producentów Mleka przyjęto 14 nowych członków i obecnie grupa liczy 23 dostawców mleka krowiego. Po zmianie ustawy zmieniającej nadzór nad Grupami Producentów Rolnych Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka 12 września 2016 roku uzyskała uznanie przez Prezesa ARR i została wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych, i na tej podstawie wystąpiła z wnioskiem o wsparcie w ramach "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014 - 2020.

Głównym zadaniem Spółdzielni jest poprawa sytuacji ekonomicznej swoich członków - producentów mleka, aby mogli oni sprostać wymaganiom narzuconym przez zakłady mleczarskie, jak również wspomóc w rozwoju ich gospodarstw, zwiększyć gwarancję zbytu mleka w okresach niekorzystnej koniunktury na rynku mleka, stworzyć możliwości szkolenia z zakresu żywienia krów, ochrony środowiska, wdrażania innowacyjności.

Kontakt

Łódzka Spółdzielnia Grupy Producentów Mleka

Prezes zarządu - Elżbieta Tabor

 

Adres:  Hoża 66/68 

00-682 Warszawa

Telefon: 505 975 265

Email: biuro@produkacjamleka.pl

Formularz kontaktowy

Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka (dalej również Administrator), z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hożej 66/68, jest administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych. Przesłane w zapytaniu dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach kontaktowych, archiwizacyjnych i/lub ochrony interesu prawnego. Podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy (gdy zapytanie dotyczy współpracy) albo prawnie uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu komunikacji z osobami przesyłającymi korespondencję. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania Administrator nie jest w stanie odnieść się do skierowanej komunikacji. Do podanych danych mają dostęp odbiorcy zewnętrzni świadczący niezbędne usługi na rzecz Administratora – np. firmy utrzymujące serwery poczty elektronicznej. Przetwarzamy przekazane dane osobowe przez okres 3 lat od ostatniej korespondencji skierowanej przez Ciebie albo przez Administratora do Ciebie. Informujemy, że przysługuje Ci żądanie: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz prawo ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem danych w celu wyjaśnienia wątpliwości. Kontakt z Administratorem możesz uzyskać pisząc na adres e-mail: biuro@produkacjamleka.pl

2017 © Łódzka Spółdzielnia Grupy Producentów Mleka