GUS: ceny skupu mleka w czerwcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2021 r. wyniosła 150,22 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w czerwcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka w maju 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2021 r. wyniosła 151,39 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w maju 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2021 r. wyniosła 152,27 zł/1 hl Ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka w marcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2021 r. wyniosła 151,53 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w marcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)

GUS: ceny skupu mleka w lutym 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2021 r. wyniosła 149,17 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w lutym 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)

GUS: ceny skupu mleka w styczniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2021 r. wyniosła 149,35 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w styczniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka w grudniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2020 r. wyniosła 152,92 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w grudniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka w listopadzie 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w listopadzie 2020 r. wyniosła 149,98 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w listopadzie 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka w październiku 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w październiku 2020 r. wyniosła 144,59 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w październiku 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: ceny skupu mleka we wrześniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2020 r. wyniosła 138,17 zł/1 hl. Ceny skupu mleka we wrześniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)