GUS: Ceny skupu mleka w grudniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2019 r. wyniosła 139,73 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w grudniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)