GUS: Ceny skupu mleka w lipcu 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2018 r. wyniosła 129,38 zł/1 hl.

Najwyższe ceny w czerwcu 2018 r. były w województwie lubuskim i wyniosły 130,45 zł/1 hl, a najniższe w województwie łódzkim – 115,17 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w czerwcu 2018 r. w poszczególnych województwach.