Grupy producentów rolnych i ich związki – informacje

Otwarty wykaz przykładów działań proponowanych do realizacji w planach biznesowych w ramach celu „Organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.