GUS: Ceny skupu mleka w czerwcu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2020 r. wyniosła 130,61 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w czerwcu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: