GUS: ceny skupu mleka w czerwcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2021 r. wyniosła 150,22 zł/1 hl.
Ceny skupu mleka w czerwcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: