GUS: Ceny skupu mleka w grudniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2021 r. wyniosła 184,13 zł/1 hl
Ceny skupu mleka w grudniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: