GUS: ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2021 r. wyniosła 152,27 zł/1 hl
Ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: