GUS: Ceny skupu mleka w lipcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2021 r. wyniosła 149,45 zł/1 hl
Ceny skupu mleka w lipcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Źródło: GUS