GUS: ceny skupu mleka w grudniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2020 r. wyniosła 152,92 zł/1 hl.
Ceny skupu mleka w grudniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: