GUS: ceny skupu mleka w listopadzie 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w listopadzie 2020 r. wyniosła 149,98 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w listopadzie 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: