GUS: Ceny skupu mleka w listopadzie 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w listopadzie 2021 r. wyniosła 173,64zł/1 hl.
Ceny skupu mleka w sierpniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: