GUS: ceny skupu mleka w lutym 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2021 r. wyniosła 149,17 zł/1 hl.
Ceny skupu mleka w lutym 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:
Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)