GUS: Ceny skupu mleka w lutym 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2022 r. wyniosła 184,21 zł /1 hl.

Ceny skupu mleka w lutym 2022 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: