GUS: Ceny skupu mleka w maju 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2019 r. wyniosła 134,64 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w maju 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: