GUS: Ceny skupu mleka w maju 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2020 r. wyniosła 130,88 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w maju 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)