GUS: ceny skupu mleka w maju 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2021 r. wyniosła 151,39 zł/1 hl.
Ceny skupu mleka w maju 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: