GUS: Ceny skupu mleka w marcu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2019 r. wyniosła 137,82 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w marcu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: