GUS: Ceny skupu mleka w marcu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2020 r. wyniosła 136,86 zł/1 h

Ceny skupu mleka w marcu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)