GUS: ceny skupu mleka w marcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2021 r. wyniosła 151,53 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w marcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)