GUS: ceny skupu mleka w październiku 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w październiku 2020 r. wyniosła 144,59 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w październiku 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: