GUS: ceny skupu mleka w styczniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2021 r. wyniosła 149,35 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka w styczniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: