GUS: Ceny skupu mleka we wrześniu 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  we wrześniu 2018 r. wyniosła 132,77 zł/hl. Ceny skupu mleka we wrześniu 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: