GUS: Ceny skupu mleka we wrześniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2019 r. wyniosła 131,26 zł/1 hl.

Ceny skupu mleka we wrześniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)