GUS: Ceny skupu mleka we wrześniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2021 r. wyniosła 155,71 zł/1 hl
Ceny skupu mleka we wrześniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: