GUS: Ceny skupu mleka w styczniu 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2022 r. wyniosła 182,96 zł /1 hl
Ceny skupu mleka w styczniu 2022 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: