Kontakt

Łódzka Spółdzielnia Grupy Producentów Mleka

Prezes zarządu – Elżbieta Tabor

Adres:  Hoża 66/68

00-682 Warszawa

Telefon: 505 975 265

Email: biuro@produkacjamleka.pl

Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka (dalej również Administrator), z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hożej 66/68 lok., jest administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych. Przesłane w  zapytaniu dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach kontaktowych, archiwizacyjnych i/lub ochrony interesu prawnego. Podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy (gdy zapytanie dotyczy współpracy) albo prawnie uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu komunikacji z osobami przesyłającymi korespondencję. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania Administrator nie jest w stanie odnieść się do skierowanej komunikacji. Do podanych danych mają dostęp odbiorcy zewnętrzni świadczący niezbędne usługi na rzecz Administratora – np. firmy utrzymujące serwery poczty elektronicznej. Przetwarzamy przekazane dane osobowe przez okres 3 lat od ostatniej korespondencji skierowanej przez Ciebie albo przez Administratora do Ciebie. Informujemy, że przysługuje Ci żądanie: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia  oraz prawo ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem danych w celu wyjaśnienia wątpliwości. Kontakt z Administratorem możesz uzyskać pisząc na adres e-mail: biuro@produkacjamleka.pl .
online assingment