O nas

Z inicjatywy dziewięciu rolników – producentów mleka krowiego powstała grupa producentów mleka. Dnia 24 lutego 2015 roku członkowie na zebraniu założycielskim podjęli uchwałę, że grupa będzie działać na zasadach prawa spółdzielczego. Dnia 26 czerwca 2015 roku spółdzielnia została wpisana do KRS pod nazwą Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie. We wrześniu 2015 roku została wpisana do rejestru Producentów Rolnych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2016 roku do Łódzkiej Spółdzielni Grupy Producentów Mleka przyjęto 14 nowych członków i obecnie grupa liczy 23 dostawców mleka krowiego. Po zmianie ustawy zmieniającej nadzór nad Grupami Producentów Rolnych Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka 12 września 2016 roku uzyskała uznanie przez Prezesa ARR i została wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych, i na tej podstawie wystąpiła z wnioskiem o wsparcie w ramach “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014 – 2020.

Głównym zadaniem Spółdzielni jest poprawa sytuacji ekonomicznej swoich członków – producentów mleka, aby mogli oni sprostać wymaganiom narzuconym przez zakłady mleczarskie, jak również wspomóc w rozwoju ich gospodarstw, zwiększyć gwarancję zbytu mleka w okresach niekorzystnej koniunktury na rynku mleka, stworzyć możliwości szkolenia z zakresu żywienia krów, ochrony środowiska, wdrażania innowacyjności.