GUS: Ceny skupu mleka w maju 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2019 r. wyniosła 134,64 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w maju 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w marcu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2019 r. wyniosła 137,82 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w marcu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w lutym 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2019 r. wyniosła 138,13 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w lutym 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:  

GUS: Ceny skupu mleka w styczniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w styczniu 2019 r. wyniosła 140,77 zł/1 hl. Cena skupu mleka  w odniesieniu do grudnia 2018 r. pozostała na tym samym poziomie. Ceny skupu mleka w styczniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w grudniu 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w grudniu 2018 r. wyniosła 140,10 zł/1 hl. Cena skupu mleka  w odniesieniu do listopada 2018 r. pozostała na tym samym poziomie. Ceny skupu mleka w grudniu 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:  

GUS: Ceny skupu mleka w listopadzie 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w listopadzie 2018 r. wyniosła 140,14 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w październiku 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w październiku 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w październiku 2018 r. wyniosła 137,15 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w październiku 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka we wrześniu 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  we wrześniu 2018 r. wyniosła 132,77 zł/hl. Ceny skupu mleka we wrześniu 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w sierpniu 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2018 r. wyniosła 129,83 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w sierpniu 2018 r. w poszczególnych województwach: