GUS: Ceny skupu mleka w sierpniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2019 r. wyniosła 130,62 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w sierpniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w lipcu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w lipcu 2019 r. wyniosła 130,16 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w lipcu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w czerwcu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2019 r. wyniosła 132,07 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w czerwcu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w maju 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2019 r. wyniosła 134,64 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w maju 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w marcu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2019 r. wyniosła 137,82 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w marcu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w lutym 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2019 r. wyniosła 138,13 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w lutym 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:  

GUS: Ceny skupu mleka w styczniu 2019 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w styczniu 2019 r. wyniosła 140,77 zł/1 hl. Cena skupu mleka  w odniesieniu do grudnia 2018 r. pozostała na tym samym poziomie. Ceny skupu mleka w styczniu 2019 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

GUS: Ceny skupu mleka w grudniu 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w grudniu 2018 r. wyniosła 140,10 zł/1 hl. Cena skupu mleka  w odniesieniu do listopada 2018 r. pozostała na tym samym poziomie. Ceny skupu mleka w grudniu 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:  

GUS: Ceny skupu mleka w listopadzie 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w listopadzie 2018 r. wyniosła 140,14 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w październiku 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: