GUS: Ceny skupu mleka w listopadzie 2018 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  w listopadzie 2018 r. wyniosła 140,14 zł/1 hl. Ceny skupu mleka w październiku 2018 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: